Valve insert TP TIF
Valve insert TP TIF
Radiator Valve Inserts Thermostatic

Valve insert TP TIF

Valve insert TP TIF-W for Thermopanel V4 radiator assortment.

Properties
Material Brass
Standard colour Brass

CE certificate

CE-mark