Profil dylatacyjny
Profil dylatacyjny
Akcesoria

Profil dylatacyjny

Zestaw elementów dylatacyjnych służy do prawidłowego podziału wylewki na pola grzewcze o właściwych wielkościach, kształtach i proporcjach.
Profil dylatacyjny z tworzywa sztucznego przyklejony do rolljetu pokazuje kształty pól grzewczych, w obrębie których należy ułożyć wężownice. W miejscach, gdzie rury przecinają dylatację niezbędne są rurki ochronne o długości 40 cm. Przed ułożeniem jastrychu w profil dylatacyjny wsuwa się taśmę z pianki polietylenowej o grubości 8 mm. Warstwa jastrychu nie jest zazwyczaj grubsza niż 70-80 mm, więc wysokość taśmy 100 mm jest wystarczająca, by miejsce dylatacji było widoczne dla pracowników układających posadzki.
Nadmiar taśm dylatacyjnych obcina się dopiero po ułożeniu warstwy wykończeniowej podłogi.

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

10 year warranty